Diagnozy

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza SI polega na kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez naszego wykwalifikowanego terapeutę SI mgr Magdalenę Krupa lub mgr Alicję Przybyła.

Proces diagnostyczny odbywa się na 2–3 spotkaniach po 60 minut każde, w zależności od współpracy z dzieckiem oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:

1. Wywiad z rodzicami – terapeuta SI zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych. Warto aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa.

2. Kwestionariusze – rodzice zostają poproszeni o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które stanowią dopełnienie procesu diagnostycznego

3. Próby kliniczne – dziecko, na prośbę terapeuty wykonuje kilka zadań, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów, a także sprawdzenie jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, koordynacja, a także praca oczu.

4. Testy – wykonuje się je u dziecka od 4 roku życia. Badają one jego koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała (umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego), równowagę oraz pracę rąk. Natomiast w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów np. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujących z innych powodów, przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej.

5. Podsumowanie diagnozy – jest to rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są objaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują pisemną diagnozę, która zawiera dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów oraz wnioski.

Po podsumowaniu diagnozy, terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka.

Diagnoza zaburzeń sensorycznych wg Carla Delacato

Terapia ta, przeznaczona jest dla osób ze spektrum autyzmu. Podstawowym założeniem tej metody jest przekonanie, że mózg osób ze spektrum autyzmu nieprawidłowo analizuje i syntetyzuje informacje przesyłane z receptorów zmysłów. Delacato wyróżnił trzy rodzaje zakłóceń kanałów sensorycznych spowodowane uszkodzeniem mózgu:

Nadwrażliwość – do mózgu przedostaje się zbyt duża ilość bodźców, lub też bodźce te są dużo bardziej nasycone.

Niedowrażliwość – do mózgu przedostaje się zbyt mała ilość bodźców, lub też bodźce te są dużo mniej odczuwalne

Biały szum – spowodowany jest nieprawidłowym działaniem kanałów sensorycznych, w skutek czego wytwarzane są własne bodźcce.

Stosując ten rodzaj terapii dążymy do łagodzenia zaburzeń w przetwarzaniu danych zmysłowych i normalizacja pracy zmysłów. Oddziałując na zaburzone sfery, staramy się wyrobić u dziecka tolerancję na bodźce dochodzące do niego z zewnątrz, znormalizować ich działanie, co doprowadza do korzystnych zmian w zachowaniu dziecka. Terapia ta przybiera postać sekwencji stymulacyjnych, które są opracowywane dla rodziców do przeprowadzenia w domu.

Wskazane jest by diagnoza sensoryczna była poprzedzona diagnozą funkcjonalną i kliniczną pacjenta, w przypadku braku terapeuta przeprowadza ocenę na podstawie obserwacji dziecka i kwestionariusza wypełnionego przez rodzica.

Dodatkowe informacje na temat diagnoz zaburzeń sensorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem ośrodka Agnieszką Straż:

tel. 696 070 130 (8.00-15.00)
email: agnieszka@michalkowo.pl