Nasz personel

Administracja

mgr Tomasz Ćwiertnia – właściciel ośrodka

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Reklama i zarządzanie firmą

mgr Agnieszka Straż – kierownik ośrodka

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu specjalność: Menedżer w procesie zarządzania

 • Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach specjalność: Menedżer w procesie zarządzania

 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: Zarządca Nieruchomości

 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: BHP

mgr Damian Pułka – Kierownik d/s rehabilitacji, fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 • Studia magisterskie: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kursy i szkolenia:


 • NDT-Bobath – Włocławek


 • NDT-Bobath Baby – Leszno


 • Halliwick– Kraków


 • Wczesna interwencja w pediatrii – Wrocław


 • Kurs Kinesiology Taping


 • Integracja sensomotoryczna – i stopień


 • Kurs masażu klasycznego – Katowice


 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02


 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii


 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi


 • Szynowanie i ortezowanie za pomocą tworzyw Orfit


 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego

Terapeuci

mgr Dorota Biernot-Pudełko – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział: Fizjoterapii, Kierunek: Fizjoterapia

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział: Fizjoterapii, Kierunek: Fizjoterapia – studia uzupełniające magisterskie II stopnia

 • Studia podyplomowe – Neurorozwojowa terapia i diagnoza dzieci z zaburzeniami układu nerwowego
Kursy i szkolenia:

 • Kurs: Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi

 • Kurs: Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi – warsztaty praktyczne

 • Kurs kinesiology taping – Certyfikat zgodny ze standardami K-Active Association

 • Kurs masażu klasycznego

 • Kurs masażu leczniczego

 • Kurs masażu sportowego

 • Kurs diagnostyki metodą Prechtla

 • Kurs osteopatia w pediatrii i neonatologii

mgr Maria Borys – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Nauki o Rodzinie

 • Studia podyplomowe – Uniwersytet Opolski – Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej z Oligofrenopedagogiką
Kursy i szkolenia:

 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

 • Kurs SI II stopnia: terapeuta integracji sensorycznej: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI

 • Stymulacja sensoryczna wg. C. Delacato w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu

 • Kurs Terapia ręki I i II stopień

 • Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej I i II stopień

 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe , słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne- szkolenie Mary J. Kawar, PSTIS

 • Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością- szkolenie dr Teresa May-Benson, PSTIS

 • Wzrok w integracji sensorycznej, diagnoza i terapia. Integracja sensoryczna w diagnozie i terapia dziecka w aspekcie widzenia- konferencja interdyscyplinarna i warsztaty, PTIS

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, dr Marita Gehrke, Fundacja „ Promyk Słońca”

Alicja Przybyła – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Kierunek: Fizjoterapia

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kierunek: Fizjoterapia – studia uzupełniające magisterskie II stopnia
Kursy i szkolenia:

 • SI Ayres – I stopnia

 • Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres Kurs SI II stopnia

 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

 • Kurs Kinesiology Taping – Katowice

mgr Barbara Chomentowska-Paw – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • AWF Warszawa

 • Studium Pedagogiczne Politechnika Krakowska
Kursy i szkolenia:

 • PNF podstawowy

 • Kurs Thera-Band – podstawowy

 • Kurs Thera-Band – terapia z dziećmi, korekcja wad postawy

 • Terapia ręki

 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka

 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Proces i M. Block

 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne

 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – stopień I

 • Integracja sensoryczna- stopień II

 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)

 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)

 • TheraSuit Method

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02

mgr Anna Gierlasińska – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie BWSU w Żywcu, kierunek: fizjoterapia

 • Studia magisterskie AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, kierunek fizjoterapia
Kursy i szkolenia:

 • Kurs PNF podstawowy

 • Kurs PNF rozwijający

 • Fizjoterapia dziecka ryzyka

 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa

 • Kurs Thera-Band Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowanie przyborów Thera-Band Kurs masażu klasycznego kurs masażu leczniczego II i III stopnia

 • PNF w spastyczności

 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych- spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego

 • Kurs podstawowy NDT Bobath

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02

mgr Anna Jasionek – neurologopeda, fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia

 • Studia podyplomowe na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, kierunek: Neurologopedia

 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman
Kursy i szkolenia:

 • Aktywna i pasywna terapia w wodzie metodą Halliwick

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Diagnoza i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 r.ż. (autyzm)

 • Diagnoza AAC – ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących (dr Grycman)

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – i ,II, III, IV stopnia (dr Magdalena Grycman).

 • Kurs: Zabawa inspirująca rozwój.

 • Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi

 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

 • Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami

 • Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna metodą Makaton

 • „Mowa a fizjoterapia – techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym” (wg S. Masgutowej)

 • Żywienie terapeutyczne niemowląt z obciążonym wywiadem neurologopedycznym – koncepcja neurofizjologiczna (wg Bobath)

 • Udział w Międzynarodowej III Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD)

 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 • W kierunku inkluzji – miejsce dziecka z Zespołem Downa w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce

 • Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy

 • Wykład dla neurologów na zebraniu naukowo-szkoleniowym Oddziału Śląskiego PTN na temat: Roli logopedy w Oddziale Neurologicznym

 • Praca w Szpitalu Kolejowym w Bielsku-Białej na Oddziale Neurologii Udarowej i na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

mgr Piotr Jasionek – neurologopeda, terapeuta ręki, dogoterapeuta

Wykształcenie:

 • Logopedia z komunikacją alternatywną – Wydział Nauk Humanistycznych ATH

 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman

 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji
Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu – PRODESTE

 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów

 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących – dr Magdalena Grycman

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs i stopnia – dr Magdalena Grycman

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs II stopnia – dr Magdalena Grycman

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs III stopnia – dr Magdalena Grycman

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs IV stopnia – dr Magdalena Grycman

 • Oligofazja – warsztaty szkoleniowe – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów

 • Terapia ręki – kurs I stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM

 • Terapia ręki – kurs II stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM

 • Certyfikowany Kurs Psa Terapeutycznego – uprawniający do prowadzenia zajęć z dogoterapii, – Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR

 • Certyfikowany Kurs instruktorski BLS/AED (podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED) – Polska Rada Resuscytacji

 • Kurs: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.

 • Kurs: Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi

 • Certyfikowany terapeuta AAC z rekomendacją dr Magdaleny Grycman

mgr Aleksandra Jonkisz – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • 2-letnia Policealna Szkoła Fizjoterapii – Bielsko-Biała

 • Studia licencjackie: Akademia Medyczna – Wrocław, kierunek: fizjoterapia

 • Studia magisterskie uzupełniające: AWF – Kraków – fizjoterapia ze specjalizacją neurorehabilitacja
Kursy i szkolenia:

 • PNF-podstawowy

 • PNF-rozwijający

 • PNF w pediatrii

 • Masaż i i II stopnia

 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)

 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego

 • Kurs podstawowy Halliwick

 • Kurs Kinesiology Taping

 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym

 • Terapia ręki

 • Terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delacato

 • Techniki mobilizacji tkanek miękkich

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02

 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board

 • Terapia czaszkowo-krzyżowa

 • Kurs Ndt Bobath

 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

mgr Andrzej Magiera – logopeda

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Filologia polska

 • Logopedia z komunikacją alternatywną – Wydział Nauk Humanistycznych ATH

 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji
Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących – dr Magdalena Grycman,

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs I stopnia – dr Magdalena Grycman,

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs II stopnia – dr Magdalena Grycman,

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs III stopnia – dr Magdalena Grycman,

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs IV stopnia – dr Magdalena Grycman,

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu – Prodeste w Opolu,

 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów

mgr Joanna Nienajadło – fizjoterapeuta, terapeuta ręki

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia – UJK Kielce

 • Fizjoterapia (magisterskie) – UJ Kraków
Kursy i szkolenia:

 • KT1, KT2 [KINESIO TAPING FUNDAMENTALS AND ADVANCED]

 • Kurs: Masaż bańką chińską

 • Kurs: Masaż kamieniami wulkanicznymi

 • Kurs: Fizjoterapia dziecka ryzyka

 • Kurs: Terapii ręki 1 i 2 stopnia

 • Wstęp do Sensoplastyki

 • Trener Sensoplastyki 1st.

 • Bilateralna Integracja (Program szkolny)

 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

 • Szkolenie w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej typu DUNAG 02

 • Fizjoterapia u dzieci ryzyka

 • Proprioceptive Neuromuscular Faciliation (PNF1 i PNF2) – Koncepcja M. Knott

 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

 • Studia podyplomowe: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego- w trakcie

mgr Katarzyna Ostachowska – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Fizjoterapia
Kursy i szkolenia:

 • Kurs PNF – podstawowy

 • Kurs Thera-Band – podstawowy

 • Kurs Thera-Band – terapia z dziećmi, korekcja wad postawy

 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)

 • Wieloletnie doświadczenie w ośrodkach rehabilitacji dzieci

 • Kurs Kinesiology Taping

 • Kurs Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02

 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board

 • Kurs Terapia ręki

 • Kurs Ndt Bobath

 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych

mgr Agnieszka Pabiś – terapeuta ręki, aquaterapeuta

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia I stopnia – Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności Żywiec

 • Fizjoterapia II stopnia – AWF Wrocław
Kursy i szkolenia:

 • Kurs terapii ręki I i II stopnia

 • Kurs Halliwick

mgr Dorota Sobik – pedagog specjalny, tyflopedagog

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie: U.Ś. w Katowicach – kierunek Pedagogika

 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalzacja: Oligofrenopedagogika z Elementami Wczesnego Wspomagania

 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalizacja: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna z Elementami Interwencji Kryzysowej
Kursy i szkolenia:

 • Kurs z zakresu funkcjonalnej oceny i terapii widzenia dzieci słabo widzących w Ośrodku „Tęcza” w Warszawie.

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki w Krakowskim Instytucie Rozwoju i Edukacji.

 • Kurs doskonalący z podstaw ortoptyki w ORTO-OPTICA, Centrum Zdrowego Widzenia w Krakowie.

 • Diagnoza i Terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato I i II stopnia.

 • Szkolenie: Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie.

 • Warsztaty: Zabawa Inspirująca Rozwój część 1 i 2 zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie.

 • Kurs: Zrozumieć Autyzm w ujęciu HANDLE I i II stopnia.

 • MAKATON – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole).

 • MAKATON – szkolenie dodatkowe – zabawy z Makatonem.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne – poziom I

 • Kurs terapii zajęciowej z osobami geriatrycznymi, w MODiDZ w Myślenicach.

 • Kurs terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w MODiDZ w Myślenicach

 • Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie terapii zajęciowej dla osób chorych psychicznie w MODiDZ w Myślenicach

 • Kurs ogólnego przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi w MODiDZ w Myślenicach.

 • Konferencja „Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza, terapia”.

 • Konferencja „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”.

 • Kurs Ortoptyka organizowany przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach.

mgr Maria Augustyn – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • studia licencjackie: Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie – fizjoterapia

 • Studia magisterskie: Uniwersytet Rzeszowski – fizjoterapia
Kursy i szkolenia:

 • Kurs Halliwick

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag02

 • Kurs Kinesiotapingu

 • Kurs PNF – podstawowy

 • Kurs „Fizjoterapia dziecka ryzyka”

 • Kurs Ndt Bobath

mgr Aleksandra Wagner-Giemza – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Wykształcenie:

 • studia magisterskie: Pedagogika o specjalności logopedia (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • studia podyplomowe: Neurologopedia (Uniwersytet Gdański)

 • studia podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Wykształcenie:

 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.

 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 • Szkolenie i stopnia Makaton.

 • Język migowy i stopnia dla pedagogów.

 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – plany aktywności.

 • Konferencja „Uczeń dyslektyczny”.

 • Wygłosznie referatu pod tytułem „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – logopedyczne aspekty” w trakcie konferencji pod tytułem „Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi” dotyczącej „Wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością” (Uniwersytet Śląski)

 • Terapia ręki I stopień

 • Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – diagnoza I stopień

 • szkolenie: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka. – uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu

mgr Mateusz Wagner – fizjoterapeuta

Wykształcenie:


 • studia licencjackie: AWF Katowice – fizjoterapia

 • studia uzupełniające: AWF Katowice – fizjoterapia
Kursy i szkolenia:

 • Mulligan concept, cz. A – Krakow

 • Kinesiology taping – Katowice

 • Fizjoterapia dziecka ryzyka – Katowice

 • PNF podstawowy – Krakow

 • Niedyrektywne formy komunikacji z dzieckiem autystycznym – Krakow

 • Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci – Katowice

 • Diagnostyka i rehabilitacja niemowlat – Krynica

 • Ortezy dynamiczne Dunag02

 • Ndt Bobath

 • Neurodiagnostyka dzieci i niemowląt

 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii

 • Integracja strukturalna- Łuki stopy i kolano

 • Terapia manualna według Karela Lewita