Rehabilitacja i leczenie

 • Kinezyterapia – terapia neurorozwojowa; u młodszych również ćwiczenia w formie zabawy. Wykorzystujemy m. in. NDT Bobath, PNF itp.
 • Pająk – ćwiczenia, w których dziecko podwieszone jest naciągami, metoda pracy z dziećmi z nieprawidłowym mechanizmem antygrawitacyjnym
 • Kombinezon TheraTogs – ćwiczenia w kombinezonie ukierunkowane są na wspomaganie problemów dotyczących neuromotoryki, postawy, zdolności poruszania się i równowagi
 • Terapia Cranio-Sacralna – Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Jest terapią powięzi. Ponieważ układ powięzi zbudowany jest z tkanki łącznej, terapia czaszkowo – krzyżowa mobilizuje do lepszej pracy wszystkie organy w których ta tkanka się znajduje.
 • Rehabilitacja w splintach – w stabilizatorach pneumatycznych służących do stabilizacji kończyn pacjenta w pożądanej przez terapeutę pozycji, wspomagając tym samym proces nabywania właściwych nawyków ruchowych.
  Idea zastosowania splintów w fizjoterapii została wprowadzona przez Margaret Johnston, fizjoterapeutkę pracującą z pacjentami po przebytym udarze mózgu. Johnston rozwinęła własną filozofię i techniki terapeutyczne obecnie znane jako metoda Johnston. Jest jedną z pierwszych metod, która w terapii zwraca szczególną uwagę na schemat neurofizjologicznego rozwoju dziecka.
 • „Kombinezon kosmiczny” – nauka chodu oraz ćwiczenia w kombinezonie mgr Kwiatkowskiego DUNAG 02 – wysoce wydajna metoda pozwalająca utrzymać prawidłową postawę ciała
  Terapia ręki oraz nauka podstawowych czynności, doskonalenie funkcji motoryki mniejszej
 • Integracja Sensoryczna – Cel terapii skoncentrowany jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. Poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia się natomiast procesy nerwowe, które leżą u podstaw umiejętności szkolnych, ruchowych, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
 • Stymulacje Sensoryczne w/g Carla Delacato – terapia skierowana do Pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera, itd.). Celem terapii jest rehabilitacja zaburzeń percepcji i niwelowania zachowań autostymulacyjnych
 • Kinesiotaping
 •  Masaż – metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze
 • Programy Aktywności – Świadomość Ciała wg Ch. Knill
 • Rehabilitacja metodą Halliwick – zajęcia w wodzie na basenie
 • Dogoterapia – terapia poprzez ćwiczenia i zabawę z psem
 • Terapia ręki – usprawnianie motoryki małej
 • Neurologopeda – terapia skierowana do Pacjentów z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.
 • Logopeda – celem terapii jest kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym gramatycznym i leksykalnym usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. Wykorzystujemy również stymulacje podniebienia.
 • Terapia ACC (wspomagająca i alternatywna komunikacja) – wykorzystująca metody mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.
 • Terapia Wzroku – zajęcia z tyflopedagogiem, skierowana do Pacjentów niewidzących, słabowidzących i zaburzeniami wzroku.
 • Wczesna Interwencja – zajęcia mające na celu jak najszybszą diagnozę dziecka oraz skuteczne działania w celu zminimalizowania lub wyeliminowanie opóźnień rozwojowych dzieci. w szczególności ma to znaczenie u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka (np. wcześniaków).
 • Gipsy ćwiczebne – Gipsy zakładane są dzieciom z w celu osłabienia kompensacyjnej stabilizacji obwodowej oraz wzmocnienia centralnej i proksymalnej stabilizacji ciała. Gipsy zakładane są w zależności od wieku dziecka na okres od 1 do 4 tygodni.
 • Buty Piedro – pomiar i dobór własciwego obuwia ortopedycznego
 • Sprzęt rehabilitacyjny – współpracujemy z wieloma producentami wysokije jakości sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, służymy bezpłatnym doradztwem w tym zakresie
 • Karmienie terapeutyczne – nauka pojenia z kubka, karmienia łyżeczką, żucia, dzieci z problemami neurologicznymi oraz dzieci zdrowych.
 • Pozycje i techniki karmienia piersią lub butelką noworodków wcześniaków, dzieci obciążonych neurologicznie, jak również dzieci zdrowych
 • Diagnoza neurologopedyczna/logopedyczna – wykonywana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, które oceniają stopień i obszar zakłóceń. Obejmuje również wywiad, oraz analizę dokumentacji medycznej.
 • Alternatywne Metody Komunikacji metodą dr Grycman – wykorzystująca metody mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.
 • Mikropolaryzacja mózgu (przezczaszkowa stymulacja mózgu tDCS) – nieinwazyjna metoda poprawy funkcjonowania poznawczego tj. pamięci, myślenia, uwagi, oraz poprawie funkcji ruchowych i percepcyjnych, dzięki czemu wspomaga oraz optymalizuje leczenie chorych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi