Rehabilitacja i leczenie

 • Kinezyterapia – terapia neurorozwojowa; u młodszych również ćwiczenia w formie zabawy. Wykorzystujemy m. in. NDT Bobath, PNF itp.
 • Pająk – ćwiczenia, w których dziecko podwieszone jest naciągami, metoda pracy z dziećmi z nieprawidłowym mechanizmem antygrawitacyjnym
 • Kombinezon TheraTogs – ćwiczenia w kombinezonie ukierunkowane są na wspomaganie problemów dotyczących neuromotoryki, postawy, zdolności poruszania się i równowagi
 • Terapia Cranio-Sacralna – Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Jest terapią powięzi. Ponieważ układ powięzi zbudowany jest z tkanki łącznej, terapia czaszkowo – krzyżowa mobilizuje do lepszej pracy wszystkie organy w których ta tkanka się znajduje.
 • Rehabilitacja w splintach – w stabilizatorach pneumatycznych służących do stabilizacji kończyn pacjenta w pożądanej przez terapeutę pozycji, wspomagając tym samym proces nabywania właściwych nawyków ruchowych.
  Idea zastosowania splintów w fizjoterapii została wprowadzona przez Margaret Johnston, fizjoterapeutkę pracującą z pacjentami po przebytym udarze mózgu. Johnston rozwinęła własną filozofię i techniki terapeutyczne obecnie znane jako metoda Johnston. Jest jedną z pierwszych metod, która w terapii zwraca szczególną uwagę na schemat neurofizjologicznego rozwoju dziecka.
 • „Kombinezon kosmiczny” – nauka chodu oraz ćwiczenia w kombinezonie mgr Kwiatkowskiego DUNAG 02 – wysoce wydajna metoda pozwalająca utrzymać prawidłową postawę ciała
  Terapia ręki oraz nauka podstawowych czynności, doskonalenie funkcji motoryki mniejszej
 • Integracja Sensoryczna – Cel terapii skoncentrowany jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. Poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia się natomiast procesy nerwowe, które leżą u podstaw umiejętności szkolnych, ruchowych, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
 • Stymulacje Sensoryczne w/g Carla Delacato – terapia skierowana do Pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera, itd.). Celem terapii jest rehabilitacja zaburzeń percepcji i niwelowania zachowań autostymulacyjnych
 • Kinesiotaping
 •  Masaż – metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze
 • Programy Aktywności – Świadomość Ciała wg Ch. Knill
 • Rehabilitacja metodą Halliwick – zajęcia w wodzie na basenie
 • Dogoterapia – terapia poprzez ćwiczenia i zabawę z psem
 • Terapia ręki – usprawnianie motoryki małej
 • Neurologopeda – terapia skierowana do Pacjentów z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.
 • Logopeda – celem terapii jest kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym gramatycznym i leksykalnym usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. Wykorzystujemy również stymulacje podniebienia.
 • Terapia ACC (wspomagająca i alternatywna komunikacja) – wykorzystująca metody mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.
 • Terapia Wzroku – zajęcia z tyflopedagogiem, skierowana do Pacjentów niewidzących, słabowidzących i zaburzeniami wzroku.
 • Wczesna Interwencja – zajęcia mające na celu jak najszybszą diagnozę dziecka oraz skuteczne działania w celu zminimalizowania lub wyeliminowanie opóźnień rozwojowych dzieci. w szczególności ma to znaczenie u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka (np. wcześniaków).
 • Gipsy ćwiczebne – Gipsy zakładane są dzieciom z w celu osłabienia kompensacyjnej stabilizacji obwodowej oraz wzmocnienia centralnej i proksymalnej stabilizacji ciała. Gipsy zakładane są w zależności od wieku dziecka na okres od 1 do 4 tygodni.
 • Buty Piedro – pomiar i dobór własciwego obuwia ortopedycznego
 • Sprzęt rehabilitacyjny – współpracujemy z wieloma producentami wysokije jakości sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, służymy bezpłatnym doradztwem w tym zakresie
 • Karmienie terapeutyczne – nauka pojenia z kubka, karmienia łyżeczką, żucia, dzieci z problemami neurologicznymi oraz dzieci zdrowych.
 • Pozycje i techniki karmienia piersią lub butelką noworodków wcześniaków, dzieci obciążonych neurologicznie, jak również dzieci zdrowych
 • Diagnoza neurologopedyczna/logopedyczna – wykonywana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, które oceniają stopień i obszar zakłóceń. Obejmuje również wywiad, oraz analizę dokumentacji medycznej.
 • Alternatywne Metody Komunikacji metodą dr Grycman – wykorzystująca metody mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.
 • Mikropolaryzacja mózgu (przezczaszkowa stymulacja mózgu tDCS) – nieinwazyjna metoda poprawy funkcjonowania poznawczego tj. pamięci, myślenia, uwagi, oraz poprawie funkcji ruchowych i percepcyjnych, dzięki czemu wspomaga oraz optymalizuje leczenie chorych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi

Rehabilitacja dzieci bielsko już od pierwszych dni życia

Rehabilitacja w przypadku dzieci może być konieczna już od pierwszych dni ich życia. Ma na celu wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych i minimalizację trudności rozwojowych. Objęcie dziecka specjalistyczną opieką stwarza dla niego bezpieczne warunki i zmniejsza ryzyko jakichkolwiek nieprawidłowości.

Dzieci po przyjściu na świat wykonują wiele mimowolnych ruchów, nie są w stanie w pełni nad nimi zapanować. Dlatego w wielu przypadkach niezbędna jest specjalistyczna pomoc fizjoterapeutyczna. Jest to konieczne zwłaszcza jeżeli zdiagnozowane zostały nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na późniejsze prawidłowe funkcjonowanie u malucha.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci obejmują wiele metod pomocy najmłodszym

Dostępnych jest wiele skutecznych metod rehabilitacji najmłodszych. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie naszych fizjoterapeutów gwarantują dobranie prawidłowego zestawu ćwiczeń oraz zabiegów aż do momentu uzyskania spodziewanych rezultatów.

Rehabilitacja dla dzieci bielsko zawsze ma indywidualny przebieg. Skuteczność dostępnych w naszej ofercie metod jest tak duża, że obecnie podejmując decyzje o uczestnictwie w turnusie, rodzice mogą mieć pewność, że po jego zakończeniu stan dziecka ulegnie wyraźnej poprawie.

Rehabilitacja dzieci bielsko biała poprzez zabawę

Formą terapii, którą wdrożyliśmy w naszym ośrodku jest fizjoterapia poprzez zabawę. Dla dziecka nie ma to być przykry obowiązek, a świetnie spędzony czas, po którym jego sprawność ruchowa zwiększy się.

Zdarza się, że trafią do nas dzieci, których zmysły są bardzo osłabione. Węch, słuch, wzrok, dotyk nie działają tak, jak powinny. Aby wymusić na dziecku właściwą reakcję, konieczne jest wdrożenie wielu bodźców, a w trakcie zabawy są one najsilniejsze. turnus rehabilitacyjny dla dzieci ma na celu wypracowanie odpowiednich reakcji, prawidłowego chwytania, pokonania problemów z koncentracją oraz zaburzeń dotyku.

Przy odpowiednio dobranym zestawie metod, rehabilitacja niemowląt bielsko biała przebiega bardzo sprawnie, mały pacjent może się zrelaksować, czuje przyjemność z uczestnictwa w ćwiczeniach, a jednocześnie jego zdrowie i ogólne funkcjonowanie ulegają w znacznym stopniu poprawie.