Terapia ambulatoryjna

Zapraszamy również pacjentów z okolicy na zajęcia w trybie ambulatoryjnym. Zapisy i informacje udziela Kierownik Ośrodka tel. 696 070 130