Nasz personel

Administracja

mgr Tomasz Ćwiertnia – właściciel ośrodka

Wykształcenie:
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Reklama i zarządzanie firmą

mgr Agnieszka Straż – kierownik ośrodka

Wykształcenie:
 • Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach specjalność: Menedżer w procesie zarządzania
 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: Zarządca Nieruchomości
 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: BHP

mgr Angelika Kos-Bogdanik – Kierownik d/s rehabilitacji, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • Studia licencjackie: Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
 • Studia magisterskie: Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
 • Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna I i II stopnia
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
Kursy i szkolenia:
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02 (I i II stopień )
 • Zoga Therapy w Pediatrii – Rozlużnienie Mięsniowo-Powięziowe (Moduł I)
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia ( diagnoza-terapia-masaż)
 • Funkcjonalna terapia neonatologiczno-pediatryczna
 • SensiMotor Baby Basic
 • Skolioza w ujęciu neurokinezjologicznym
 • Przetwarzanie słuchowe – zabawy i ćwiczenia
 • Biomechaniczne i kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego
 • Masaż Shantala
 • Szkolenie “Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”
 • Aby uczyć, muszę zrozumieć – praca z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Kurs masażu klasycznego

Terapeuci

mgr Magdalena Krupa – fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki – urlop zdrowotny do odwołania

Wykształcenie:
 • Studia licencjackie – Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
 • Studia magisterskie – Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Kursy i szkolenia:
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Kurs SI II stopnia: terapeuta integracji sensorycznej: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI
 • Kurs Terapia ręki I i II stopień
 • Szkolenie “Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”
 • Kurs masażu klasycznego

Alicja Przybyła – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Kierunek: Fizjoterapia
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kierunek: Fizjoterapia – studia uzupełniające magisterskie II stopnia
Kursy i szkolenia:
 • SI Ayres – I stopnia
 • Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres Kurs SI II stopnia
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia
 • Kurs Kinesiology Taping – Katowice

mgr Maria Plich – fizjoterapeuta 

Wykształcenie:
 • Studia licencjackie Śląski Uniwersytet Medyczny, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie Uniwersytet Jagielloński, kierunek: fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Kurs podstawowy NDT Bobath
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – stopień I
 • Szkolenie “Skoliozy-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”
 • Szkolenie “Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt”
 • Dwustopniowe szkolenie Kinesiotaping
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs Profilaktyka i leczenie dyslokacji stawu biodrowego w przebiegu MPD

mgr Anna Tarnawa- fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • Studia magisterskie AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, kierunek fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Babywork – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii

mgr Piotr Jasionek – neurologopeda, terapeuta ręki, dogoterapeuta

Wykształcenie:
 • Logopedia z komunikacją alternatywną – Wydział Nauk Humanistycznych ATH
 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman
 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji
Kursy i szkolenia:
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu – PRODESTE
 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs i stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs II stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs III stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs IV stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Oligofazja – warsztaty szkoleniowe – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Terapia ręki – kurs I stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Terapia ręki – kurs II stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Certyfikowany Kurs Psa Terapeutycznego – uprawniający do prowadzenia zajęć z dogoterapii, – Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR
 • Certyfikowany Kurs instruktorski BLS/AED (podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED) – Polska Rada Resuscytacji
 • Kurs: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.
 • Kurs: Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi
 • Certyfikowany terapeuta AAC z rekomendacją dr Magdaleny Grycman
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci – MSc Anna Maria Pękacka-Egli Buonas Schweiz
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii – Esther de Ru Medical Taping Concept
 • Elektrostymulacja w terapii neurologopedycznej – Elżbieta Radkowska – Centrum Zdrowia Dziecka
 • Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi – dr Lyapko

mgr Aleksandra Jonkisz – fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • 2-letnia Policealna Szkoła Fizjoterapii – Bielsko-Biała
 • Studia licencjackie: Akademia Medyczna – Wrocław, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie uzupełniające: AWF – Kraków – fizjoterapia ze specjalizacją neurorehabilitacja
Kursy i szkolenia:
 • PNF-podstawowy
 • PNF-rozwijający
 • PNF w pediatrii
 • Masaż i i II stopnia
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • Kurs podstawowy Halliwick
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • Terapia ręki
 • Terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delacato
 • Techniki mobilizacji tkanek miękkich
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Kurs Ndt Bobath
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

mgr Anna Ibek – pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta mikropolaryzacji mózgu

Wykształcenie:
 • Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej
 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • studia podyplomowe na kierunku: autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej-w trakcie
 • studia podyplomowe na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Kursy i szkolenia:
 • Terapia ręki I stopień Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR (Acentrum Szkolenia, 2018r.)
 • Picture Exchange Communication System – poziom 1 (Pyramid Educational Colsuntants, 2018r.)
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (Fundacja Pomoc Autyzm, 2018r.)
 • B-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii (Ośrodek Szkolenia SCOLARIS, 2018r.)
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III modułowy kurs bazowy (Centrum Terapii Behawioralnej, 2018r.)
 • Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Fundacja PRODESTE, 2018r.)
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju (GoProgress Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017r.)
 • Wybrane zagadnienia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (neurologopeda R. Kromczyk, 2016r.)
 • Podstawowy kurs języka migowego SJM (ŚCJM „GEST-MIG”, 2016r.)
 • Organizacja pracy z dzieckiem z autyzmem (EDU-LOGO, 2016r.)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (EgoSelect Akademia Terapeuty, 2015r.)
 • Oswoić autyzm. Wybrane zagadnienia z pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny „Pozytywka”, 2015r.)
 • Terapia taktylna (Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, 2015r.)
 • Makaton szkolenie I° (Program Rozwoju Komunikacji Makaton, 2015r.)
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (Centrum Edukacji AGAT, 2014r.)
 • Zabawa inspirująca rozwój (Fundacja „Być bliżej siebie”, 2014r.)
 • Bumbumkowe poruszanki, czyli rozwijające zabawy dla dzieci (DobEdu, 2014r.)

mgr Anna Widuch – terapeuta ręki, fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, terapeuta mikropolaryzacji mózgu

Wykształcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – magister fizjoterapii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Podyplomowe Studium Pedagogiki

Kursy i szkolenia:

Kurs terapii ręki I stopnia

Kurs grafomotoryka

Kurs stopnia podstawowego osteopatii kranialnej

Kurs podstawowy Integracji Sensorycznej

Kurs kinesiotapingu

Krakowskie warsztaty szkoleniowe TheraBand

Kurs masażu dziecięcego shantala

Kurs niemieckiego Manualnego Drenażu Limfatycznego

Kurs masażu tensegracyjnego

Wykładowca przedmiotów kinezyterapia oraz masaż w Wyższej Szkole Administracji

Terapia czaszkowo-krzyżowa I stopień

Kurs II stopnia terapii czaszkowo – krzyżowej: „Uwolnienie emocjonalne” Warszawa 2019

Uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Terapii Czaszkowo – Krzyżowej

Szkolenie: „Kompleksowe usprawnianie dzieci z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego”

Szkolenie: „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”

Udział w konferencji: „Podstawy Integracji Sensorycznej (SI) wg dr Ayres rozwój motoryczny dziecka”

kurs : „Fizjoprofilaktyka oparta na dowodach naukowych”

mgr Dorota Sobik – dyplomowana ortoptystka, dyplomowany pedagog specjalny, dyplomowany tyflopedagog, certyfikowany trener umiejętności społecznych, certyfikowany trener biofeedback

Wykształcenie:
 • Studia magisterskie. Specjalizacja: Pedagogika. Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza
 • Studia Podyplomowe. Specjalizacja: Oligofrenopedagogika z Elementami Wczesnego Wspomagania
 • Studia Podyplomowe. Specjalizacja: Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum autyzmu
 • Studia Podyplomowe. Specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia Podyplomowe. Specjalizacja: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna z Elementami Interwencji Kryzysowej
 • Szkoła Policealna: kierunek Ortoptystka
 • Kurs Kwalifikacyjny: Tyflopedagogika
Kursy i szkolenia:
 • Szkolenie certyfikacyjne jako Trener Umiejętności Społecznych
 • Szkolenie: “Diagnostyka i terapia widzenia u dzieci z zaburzeniami sprzężonymi” zorganizowany przez ORTO – OPTICA, Centrum Dobrego Widzenia
 • Kurs: Ortoptyka organizowany przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
 • Szkolenie podstawowe I stopnia „Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG oraz biofeedback GSR w zastosowwaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności”, zorganizowane przez Akademię Biofeedback EEG Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne
 • Warsztaty „Wprowadzenie do metody Growth trough Play System” oparte na relacjach i zabawie   pracy z dzieckiem  ze spectrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi, zorganizowane przez Fundację Zrozumieć Autyzm
 • Warsztaty metodyczne „Diagnoza i Terapia Osób z Autyzmem cz. I”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
 • Kurs „Komunikacja Dzieci z Problemami Neurologicznymi – Kurs Podstaw Neurologopedii”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”, zorganizowane przy współpracy Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom
 • Kurs „Podstawy ortoptyki – zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa”, zorganizowany przez ORTO – OPTICA, Centrum Dobrego Widzenia
 • Warsztaty „Zabawa Inspirująca Rozwój cz. II”, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie
 • Warsztaty „Zabawa Inspirująca Rozwój”, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie
 • Szkolenie Zrozumieć Autyzm w ujęciu Handle, zorganizowane przez The Handle Institut
 • Szkolenie Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle, zorganizowane przez Fundację Rozwiązać Autyzm
 • Kurs Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących, prowadzony przez Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza”
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – szkolenie I i II stopnia
 • Szkolenie Zabawy z Makatonem
 • Szkolenie podstawowe w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Programu MAKATON
 • Szkolenie- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I-go stopnia

mgr Marta Pawlus – neurologopeda,  terapeuta ręki

Wykształcenie:
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny: Studia podyplomowe kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: Neurologopedia
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Studia podyplomowe Logopedia z komunikacją alternatywną
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny: Studia dzienne – Filologia polska, specjalność nauczycielska
Kursy i szkolenia:
 • szkolenie „Podstawy terapii pozycji oralnej z nowoczesnym warsztatem” (PJtherapeutic, Jaworzno; Piotr Jaworski)
 • szkolenie „Elementy metody werbo-tonalnej” (Logodemia; Karolina Nowak-Kuna)
 • szkolenie „Nerwy czaszkowe – diagnoza i terapia” (Centrum Terapii i Szkoleń Discurso; Tatiana Lewicka).
 • kurs „Kinesiotaping logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” (Centrum Terapii i Szkoleń Discurso; Aleksandra Kaczyńska, Ewa Wojewoda)
 • kurs instruktorski „Masaż dzieci oraz osób dorosłych metodą Shantala” oraz szkolenie „Masaż linii środkowej u niemowląt” (Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych, Zielona Góra; Jolanta Staudt, Mateusz Staudt)
 • szkolenie „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®” (Centrum Metody Krakowskiej, Kraków; Zdzisława Orłowska-Popek)
 • szkolenie „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gdańsk)
 • szkolenie „Oddychanie, połykanie i pozycja języka – od funkcji do głoski” (Logodemia; Katarzyna Kozłowska)
 • szkolenie „Pierwsze spotkanie mioterapeuty z rodzicami małego dziecka – od 6 m.ż. do 6 r.ż.” (Logodemia; Maria Szyfter)
 • szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż” (ProCentrum, Kraków; Katarzyna Gromelska)
 • szkolenie „Anatomia palpacyjna dla logopedów – najważniejsze obszary pracy” (Logodemia; Klara Francuz-Matwiejczyk)
 • szkolenie „Autyzm i Asperger – praca z trudnymi dziećmi” (Educado; Natalia Perek)
 • webinar „Terapia ręki – najczęstsze błędy w przygotowaniu do pisania” (Acentrum; Wioletta Bartkiewicz)
 • szkolenie „Diagnoza połykania i techniki manualne w terapii” (Logodemia; Anna Regner)
 • XI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Terapia logopedyczna sygmatyzmu, rotacyzmu
  i zaburzeń afatycznych – wybrane metody klasyczne i wspomagające” (Forum Logopedy, Warszawa)
 • warsztaty „Ortografia w małym paluszku. Techniki szybkiego uczenia się w nauce ortografii” (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, Bielsko-Biała)
 • szkolenie „Nauka czytania od sylaby do zdania” (Wydawnictwo Komlogo, Gliwice)
 • konferencja „Z FASonem w życie – dziecko z FASD w wieku przedszkolnym” (Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis, Katowice)
 • szkolenie „Audiologia dla każdego logopedy” (Akademia Logopedy)
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans” (Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję, Łódź)
 • Ogólnopolska Konferencja „W labiryncie słów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia” (Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków)
 • IV Konferencja Oswoić lęki i trudności dziecka – zauważ, pomóż, wspieraj (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Giżycko)
 • konferencja szkoleniowa „Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD” (Fundacja SYNAPSIS, Warszawa)
 • szkolenie „ASD – pierwsze spotkania terapeutyczne” (PAREO Centrum Terapii LOGO-PED., Kraków)
 • Ogólnopolska Konferencja dla Terapeutów, Pedagogów i Nauczycieli „Arteterapia jako skuteczna metoda pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie” (Forum Media, Warszawa)
 • IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Diagnoza różnicowa – afazja a autyzm” (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Cieszyn)
 • szkolenie „Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem niemówiącym” (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Cieszyn)
 • szkolenie „Dobre praktyki w pracy z dzieckiem z afazją” (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Cieszyn)
 • szkolenie „Arteterapia w pracy z dzieckiem z afazją” (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Cieszyn)
 • szkolenie „Nauka czytania w terapii logopedycznej” (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Cieszyn)
 • warsztat „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” (Cognitus Centrum Szkoleń/Centrum Terapeutyczne, Kraków)

mgr Mateusz Wagner – fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • studia licencjackie: AWF Katowice – fizjoterapia
 • studia uzupełniające: AWF Katowice – fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Mulligan concept, cz. A – Kraków.
 • Kinesiology taping – Katowice.
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka – Katowice.
 • PNF podstawowy – Kraków.
 • Niedyrektywne formy komunikacji z dzieckiem autystycznym – Kraków.
 • Diagnostyka i rehabilitacja niemowlat – Krynica.
 • Ortezy dynamiczne Dunag02.
 • Ndt Bobath.
 • Neurodiagnostyka dzieci i niemowląt
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Integracja strukturalna- Łuki stopy i kolano
 • Terapia manualna według Karela Lewita
 

mgr Kateryna Moiseienko – terapeuta metody Halliwick, fizjoterapeuta, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej

Wykształcenie:
 • studia: Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina” – Specjalność: rehabilitacja
 • kierownik działu rehabilitacji w OC „Wipuri-Ket
Kursy i szkolenia:
 • Kinezjologia zastosowana I, II, III stopień.
 • Kinesiotaping I, II stopień.
 • Kurs Halliwick.
 • Kurs instruktorski Hatha Yoga.
 • Kurs instruktorski pilates.
 • Kurs treningu ruchu rytmicznego Blomberga w mózgowym porażeniu dziecięcym I, II stopień.
 • Metodologiczne i praktyczne podejście do pomocy dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Prowadzenie rehabilitacji dzieci w wodzie.
 • Trener przygotowujący dzieci niepełnosprawne do zawodów w pływaniu.

mgr Irina Hermanova- terapeuta metody Halliwick, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • Dniepropietrowski Państwowy Instytut Kultury Fizycznej i Sportu
Kursy i szkolenia:
 • Fizjoterapia w neurologiii dziecięcej
 • Instruktor terapii ruchowej dzieci
 • Prywatny gabinet fozjoterapii
 • masaż gorącymi kamieniami
 • Kinesiology Taping

mgr Marzena Feliksiak- terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • studia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Akademia Górnośląska – Neurorozwojowa Terapia Dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
 • Wyższa Szkoła Naukk Pedagogicznych w Warszawie – studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne
 • Kurs Terapia Manualna NOMPT, Stanisław Legocki PT/OMT
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Rehamax Monika Korfanty
 • Szkolenie Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii, Krajowa Izba Fizjoterapetuów
 • Kurs Terapia nerwowo-mięśniowa z podstawami anatomii palpacyjnej i diagnostyki
 • Kurs Masaż Tkanek Głębokich, Projekt masaż

Nasz personel

W naszym ośrodku zatrudniamy doświadczonych, wykwalifikowanych terapeutów i fizjoterapeutów w zakresie neurofizjologii i patologii dziecięcej. Uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach, dzięki którym zyskują narzędzia do profesjonalnej pracy z Państwa dziećmi. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji personelu powoduje, że turnusy rehabilitacyjne dla dzieci organizowane w naszym ośrodku, pomagają w powrocie do zdrowia najmłodszym.

Rehabilitacja dzieci Bielsko pod okiem wykwalifikowanego personelu

Komfort i wygoda to aspekty, na które nasz personel zwraca bardzo dużą uwagę, w przypadku rehabilitacji dla dzieci. Dysponujemy jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych zespołów. Każda osoba zatrudniona w naszej placówce ma udokumentowane kompetencje, regularnie uczestniczy w nowych szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Dzięki temu rehabilitacja dla dzieci Bielsko jest tak wartościowa i polecana.

Terapeuci i fizjoterapeuci maksymalnie wykorzystują czas pobytu, a to sprawia, że efekty zajęć są zadowalające. Od razu widać poprawę u dziecka. Nie stosujemy półśrodków, a turnus rehabilitacyjny dla dzieci jest czasem wzmożonej aktywności fizycznej dostosowanej do stanu zdrowia uczestnika. Zajęcia odbywają się na certyfikowanym sprzęcie, są w pełni bezpieczne i umożliwiają szybszy powrót do zdrowia.

Najlepsza rehabilitacja dzieci Bielsko Biała

Zajmujemy się organizacją turnusów rehabilitacyjnych dla niemowląt oraz dzieci. Zakwaterowanie odbywa się w skromnych, ale przestronnych pokojach. Każdy rodzic ma do dyspozycji łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym pokoju znajduje się telewizor oraz sieć Wi-Fi. W pełni wyposażony aneks kuchenny umożliwia przygotowywanie posiłków, a w najbliższej okolicy znajduje się sklep ogólnospożywczy.

Najważniejszym atutem naszego ośrodka jest znakomicie wykwalifikowana kadra terapeutów i fizjoterapeutów, dzięki którym rehabilitacja niemowląt Bielsko Biała jest tak skuteczna. Zespół pracuje z dziećmi wykorzystując różne metody.