Nasz personel

Administracja

mgr Tomasz Ćwiertnia – właściciel ośrodka

Wykształcenie:
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Reklama i zarządzanie firmą

mgr Agnieszka Straż – kierownik ośrodka

Wykształcenie:
 • Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach specjalność: Menedżer w procesie zarządzania
 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: Zarządca Nieruchomości
 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: BHP

mgr Damian Pułka – Kierownik d/s rehabilitacji, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • Studia licencjackie: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Studia magisterskie: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kursy i szkolenia:

 • NDT-Bobath – Włocławek

 • NDT-Bobath Baby – Leszno

 • Halliwick– Kraków

 • Wczesna interwencja w pediatrii – Wrocław

 • Kurs Kinesiology Taping

 • Integracja sensomotoryczna – I stopień

 • Kurs masażu klasycznego – Katowice

 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02

 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii

 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

 • Szynowanie i ortezowanie za pomocą tworzyw Orfit

 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego

Terapeuci

mgr Magdalena Krupa – fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki

Wykształcenie:
 • Studia licencjackie – Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
 • Studia magisterskie – Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Kursy i szkolenia:
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Kurs SI II stopnia: terapeuta integracji sensorycznej: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI
 • Kurs Terapia ręki I i II stopień
 • Szkolenie “Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”
 • Kurs masażu klasycznego

Alicja Przybyła – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Kierunek: Fizjoterapia
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kierunek: Fizjoterapia – studia uzupełniające magisterskie II stopnia
Kursy i szkolenia:
 • SI Ayres – I stopnia
 • Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres Kurs SI II stopnia
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia
 • Kurs Kinesiology Taping – Katowice

mgr Maria Plich – fizjoterapeuta 

Wykształcenie:
 • Studia licencjackie Śląski Uniwersytet Medyczny, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie Uniwersytet Jagielloński, kierunek: fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Kurs podstawowy NDT Bobath
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – stopień I
 • Szkolenie “Skoliozy-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”
 • Szkolenie “Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt”
 • Dwustopniowe szkolenie Kinesiotaping
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02

mgr Anna Gierlasińska – fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • Studia licencjackie BWSU w Żywcu, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, kierunek fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs PNF rozwijający
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Kurs Thera-Band Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowanie przyborów Thera-Band Kurs masażu klasycznego kurs masażu leczniczego II i III stopnia
 • PNF w spastyczności
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych- spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • Kurs podstawowy NDT Bobath
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02

mgr Piotr Jasionek – neurologopeda, terapeuta ręki, dogoterapeuta

Wykształcenie:
 • Logopedia z komunikacją alternatywną – Wydział Nauk Humanistycznych ATH
 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman
 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji
Kursy i szkolenia:
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu – PRODESTE
 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs i stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs II stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs III stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs IV stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Oligofazja – warsztaty szkoleniowe – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Terapia ręki – kurs I stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Terapia ręki – kurs II stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Certyfikowany Kurs Psa Terapeutycznego – uprawniający do prowadzenia zajęć z dogoterapii, – Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR
 • Certyfikowany Kurs instruktorski BLS/AED (podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED) – Polska Rada Resuscytacji
 • Kurs: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.
 • Kurs: Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi
 • Certyfikowany terapeuta AAC z rekomendacją dr Magdaleny Grycman

mgr Aleksandra Jonkisz – fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • 2-letnia Policealna Szkoła Fizjoterapii – Bielsko-Biała
 • Studia licencjackie: Akademia Medyczna – Wrocław, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie uzupełniające: AWF – Kraków – fizjoterapia ze specjalizacją neurorehabilitacja
Kursy i szkolenia:
 • PNF-podstawowy
 • PNF-rozwijający
 • PNF w pediatrii
 • Masaż i i II stopnia
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • Kurs podstawowy Halliwick
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • Terapia ręki
 • Terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delacato
 • Techniki mobilizacji tkanek miękkich
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Kurs Ndt Bobath
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

mgr Anna Ibek – pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta mikropolaryzacji mózgu

Wykształcenie:
 • Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej
 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • studia podyplomowe na kierunku: autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej-w trakcie
 • studia podyplomowe na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Kursy i szkolenia:
 • Terapia ręki I stopień Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR (Acentrum Szkolenia, 2018r.)
 • Picture Exchange Communication System – poziom 1 (Pyramid Educational Colsuntants, 2018r.)
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (Fundacja Pomoc Autyzm, 2018r.)
 • B-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii (Ośrodek Szkolenia SCOLARIS, 2018r.)
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III modułowy kurs bazowy (Centrum Terapii Behawioralnej, 2018r.)
 • Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Fundacja PRODESTE, 2018r.)
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju (GoProgress Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017r.)
 • Wybrane zagadnienia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (neurologopeda R. Kromczyk, 2016r.)
 • Podstawowy kurs języka migowego SJM (ŚCJM „GEST-MIG”, 2016r.)
 • Organizacja pracy z dzieckiem z autyzmem (EDU-LOGO, 2016r.)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (EgoSelect Akademia Terapeuty, 2015r.)
 • Oswoić autyzm. Wybrane zagadnienia z pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny „Pozytywka”, 2015r.)
 • Terapia taktylna (Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, 2015r.)
 • Makaton szkolenie I° (Program Rozwoju Komunikacji Makaton, 2015r.)
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (Centrum Edukacji AGAT, 2014r.)
 • Zabawa inspirująca rozwój (Fundacja „Być bliżej siebie”, 2014r.)
 • Bumbumkowe poruszanki, czyli rozwijające zabawy dla dzieci (DobEdu, 2014r.)

 

mgr Anna Widuch – terapeuta ręki, fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, terapeuta mikropolaryzacji mózgu

Wykształcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – magister fizjoterapii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Podyplomowe Studium Pedagogiki

Kursy i szkolenia:

Kurs terapii ręki I stopnia

Kurs grafomotoryka

Kurs stopnia podstawowego osteopatii kranialnej

Kurs podstawowy Integracji Sensorycznej

Kurs kinesiotapingu

Krakowskie warsztaty szkoleniowe TheraBand

Kurs masażu dziecięcego shantala

Kurs niemieckiego Manualnego Drenażu Limfatycznego

Kurs masażu tensegracyjnego

Wykładowca przedmiotów kinezyterapia oraz masaż w Wyższej Szkole Administracji

Terapia czaszkowo-krzyżowa I stopień

Kurs II stopnia terapii czaszkowo – krzyżowej: „Uwolnienie emocjonalne” Warszawa 2019

Uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Terapii Czaszkowo – Krzyżowej

Szkolenie: „Kompleksowe usprawnianie dzieci z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego”

Szkolenie: „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”

Udział w konferencji: „Podstawy Integracji Sensorycznej (SI) wg dr Ayres rozwój motoryczny dziecka”

kurs : „Fizjoprofilaktyka oparta na dowodach naukowych”

mgr Dorota Sobik – pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta biofeedback EEG

Wykształcenie:
 • Studia magisterskie: U.Ś. w Katowicach – kierunek Pedagogika
 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalzacja: Oligofrenopedagogika z Elementami Wczesnego Wspomagania
 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalizacja: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna z Elementami Interwencji Kryzysowej
 • Kurs Kwalifikacyjny: Tyflopedagogika zorganizowany przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
 • W trakcie : Szkoła Policealna fizjoterapii na kierunku Ortoptystka w Chorzowie
Kursy i szkolenia:
 • Warsztaty: Mózgowe zaburzenia widzenia organizowany przez Centrum Intensywnej Terapii Olinek, Warszawa, ul. Bobrowiecka 9
 • Szkolenie certyfikacyjne jako Trener Umiejętności Społecznych organizowany przez Zachodniopomorskie   Centrum Wspierania Rozwoju.
 • Szkolenie : “Diagnostyka i terapia widzenia u dzieci z zaburzeniami sprzężonymi” zorganizowany przez ORTO – OPTICA, Centrum Dobrego Widzenia w Krakowie.
 • Kurs: Ortoptyka organizowany przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach.
 • Szkolenie podstawowe I stopnia „Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG oraz biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności”, zorganizowane przez Akademię Biofeedback EEG Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne w Krakowie.
 • Warsztaty „Wprowadzenie do metody Growth trough Play System” oparte na relacjach i zabawie w pracy z dzieckiem ze spectrum autyzmu
  i zaburzeniami pokrewnymi, zorganizowane przez Fundację Zrozumieć Autyzm w Poznaniu.
 • Warsztaty metodyczne „Diagnoza i Terapia Osób z Autyzmem cz. I”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej.
 • Kurs Specjalny „Komunikacja Dzieci z Problemami Neurologicznymi – Kurs Podstaw Neurologopedii”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej.
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”, zorganizowane przy współpracy Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom
  i Ich Rodzinom w Krakowie.
 • Kurs „Podstawy ortoptyki – zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa”, zorganizowany przez ORTO – OPTICA, Centrum Dobrego Widzenia w Krakowie.
 • Warsztaty „Zabawa Inspirująca Rozwój cz. II”, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie w Szczyrku.
 • Warsztaty „Zabawa Inspirująca Rozwój”, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie w Bystrej
 • Szkolenie Zrozumieć Autyzm w ujęciu Handle, zorganizowane przez The Handle Institut w Rybniku
 • Szkolenie Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle, zorganizowane przez Fundację Rozwiązać Autyzm w Warszawie.
 • Kurs Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących, prowadzony przez Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza” Niepubliczna Placówka Szkolenia Ustawicznego w Warszawie.
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – szkolenie I i II   stopnia.
 • Szkolenie Zabawy z Makatonem.
 • Szkolenie podstawowe w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Programu MAKATON
 • Szkolenie- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I-go stopnia
 • Kurs „Doskonalenie zawodowe w zakresie terapii zajęciowej z osobami geriatrycznymi”, zorganizowany przez Małopolski Ośrodek Dokształcania
  i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach
 • Kurs „Doskonalenie zawodowe w zakresie terapii zajęciowej dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną”, zorganizowany przez Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach
 • Kurs „Doskonalenie zawodowe w zakresie terapii zajęciowej dla osób chorych psychicznie”, zorganizowany przez Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach
 • Kurs „Doskonalenie zawodowe w terapii zajęciowej w zakresie ogólnego przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi”, zorganizowany przez Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach

mgr Maria Augustyn – fizjoterapeuta (urlop macierzyński)

Wykształcenie:
 • studia licencjackie: Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie – fizjoterapia
 • Studia magisterskie: Uniwersytet Rzeszowski – fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Kurs Halliwick
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag02
 • Kurs Kinesiotapingu
 • Kurs PNF – podstawowy
 • Kurs „Fizjoterapia dziecka ryzyka”
 • Kurs Ndt Bobath
 •  Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej – I stopień
 • Kurs SI II stopnia: terapeuta integracji sensorycznej: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI

mgr Aleksandra Wagner-Giemza – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta mikropolaryzacji mózgu

Wykształcenie:
 • studia magisterskie: Pedagogika o specjalności logopedia (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • studia podyplomowe: Neurologopedia (Uniwersytet Gdański)
 • studia podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Kursy i szkolenia:
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
 • Szkolenie i stopnia Makaton.
 • Język migowy i stopnia dla pedagogów.
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – plany aktywności.
 • Konferencja „Uczeń dyslektyczny”.
 • Wygłosznie referatu pod tytułem „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – logopedyczne aspekty” w trakcie konferencji pod tytułem „Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi” dotyczącej „Wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością” (Uniwersytet Śląski)
 • Terapia ręki I stopień
 • Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – diagnoza I stopień
 • szkolenie: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka. – uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa

mgr Mateusz Wagner – fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • studia licencjackie: AWF Katowice – fizjoterapia
 •  
 • studia uzupełniające: AWF Katowice – fizjoterapia
Kursy i szkolenia:
 • Mulligan concept, cz. A – Kraków.
 • Kinesiology taping – Katowice.
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka – Katowice.
 • PNF podstawowy – Kraków.
 • Niedyrektywne formy komunikacji z dzieckiem autystycznym – Kraków.
 • Diagnostyka i rehabilitacja niemowlat – Krynica.
 • Ortezy dynamiczne Dunag02.
 • Ndt Bobath.
 • Neurodiagnostyka dzieci i niemowląt
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Integracja strukturalna- Łuki stopy i kolano
 • Terapia manualna według Karela Lewita
 

mgr Kateryna Moiseienko – terapeuta metody Halliwick, fizjoterapeuta, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej

Wykształcenie:
 • studia: Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina” – Specjalność: rehabilitacja
 • kierownik działu rehabilitacji w OC „Wipuri-Ket
Kursy i szkolenia:
 • Kinezjologia zastosowana I, II, III stopień.
 • Kinesiotaping I, II stopień.
 • Kurs Halliwick.
 • Kurs instruktorski Hatha Yoga.
 • Kurs instruktorski pilates.
 • Kurs treningu ruchu rytmicznego Blomberga w mózgowym porażeniu dziecięcym I, II stopień.
 • Metodologiczne i praktyczne podejście do pomocy dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Prowadzenie rehabilitacji dzieci w wodzie.
 • Trener przygotowujący dzieci niepełnosprawne do zawodów w pływaniu.