Michałkowo
Pozyskiwanie środków na terapię to ważny krok w zapewnieniu kompleksowej opieki nad naszymi podopiecznymi.

Skąd pozyskiwać środki na terapię?

To pytanie zadaje sobie wielu rodziców i opiekunów. Podpowiadamy, że największe wsparcie finansowe można uzyskać:
  •  od fundacji – wsparcia udzielają np. Fundacja TVN czy Fundacja Polsat, które angażują się w finansowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • od sponsorów – można organizować zbiórki online na platformach takich jak zbiorka.pl czy siepomaga.pl,
  • ze zbiórek charytatywnych – do takich działań należą np. organizacja koncertów, kiermaszów, akcji czy aukcji.
  • z odpisu podatkowego w wysokości 1,5% od podatników – podatnicy mogą zdecydować, jakiej organizacji pożytku publicznego (OPP) przekazać 1,5% swojego podatku.
  • z dofinansowań udzielanych przez państwo – można skorzystać z dofinansowań udzielanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) np. na turnusy rehabilitacyjne. Wnioski należy składać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskich/Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS).
Jeśli potrzebujecie pomocy lub rad dotyczących pozyskiwania środków, zawsze możecie skontaktować się z nami. Chętnie pomożemy! 🤝
Story Inside 2024