Michałkowo
Dogoterapia to niezwykła forma wsparcia w procesie rehabilitacji, zajęć terapeutycznych i nauki, wykorzystująca specjalnie przeszkolone psy posiadające certyfikat „Psa Terapeutycznego”.

Jak przebiega dogoterapia?

Zabawa stanowi naturalną formę aktywności dziecka, pełniąc kluczową rolę w jego rozwoju psychoruchowym. Różnorodne formy zabaw, takie jak zabawy tematyczne, logopedyczne, sportowe czy poznawcze, uczą koncentracji uwagi, umiejętności obserwacji, zdolności do naśladowania, a także rozwijają wyobraźnię i zmysły.
Dzieci doskonalą sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wykonywane we współdziałaniu z psem, który motywuje je do wysiłku, stymulując dziecięcą chęć zdobywania nowych doświadczeń.
Pies Terapeutyczny, spełniający surowe kryteria selekcji, staje się nie tylko niezastąpionym partnerem w procesie rehabilitacji, lecz także źródłem dziecięcej radości.
Podczas zajęć edukacyjnych z udziałem psa nauka nowych umiejętności staje się niezwykle łatwa, przynosząc dzieciom niezapomniane chwile.
Ciesz się z nami magią dogoterapii, gdzie psi przyjaciele stają się nie tylko wsparciem fizycznym, ale także emocjonalnym dla naszych podopiecznych!
Story Inside 2024